lördag 24 september 2011

Framtidsvisioner och möjlighetspolitik

Precis som Annie Lööf flaggade om i går så handlade hennes linjetal om framtidsvisioner för Centerpartiet. Hon talar om att det finns ett tomrum och en förväntan i Sverige.
- En förväntan och en längtan efter en tydlig ledning mot en grön och hållbar värld, säger hon.
Hon talar om att våga och att partiet ska bli tydligare.
Både enskilda människor och samhällen ska få möjlighet att växa och skapa sin egen framtid.
- Det är dags att göra upp med bilden av en landsbygd som inte kan. Vi måste se kraften i varje människa och skapa just en möjlighetspolitik för hela Sverige.
Hon menar att miljöfrågan är vår tids stora utmaning, vår generations månfärd.
- Vi måste snabbare och effektivare sätta redskap i händerna på alla de som vill driva utvecklingen.
Hon vill att Centerpartiet inte bara ska vara alliansens gröna röst utan hela Sveriges.

Annie Lööf möter pressen efter sitt linjetal.
Foto: Benita Eklund
På den efterföljande presskonferensen säger Annie Lööf, i en kommentar till stämmans beslut om att inte arbeta för kvotering i föräldraförsäkringen, att det var en tydlig markering från stämman.
- Det visar att vi är nöjda med dagens system, inte att vi ska ta bort det vi har.
Hon tycker att ekonomiska incitament är en bättre väg att gå.
- Jag tycker personligen att det är föräldrarna och familjen som själva ska bestämma om detta.
Hon påpekar också att detta inte hade varit ett av stämmans huvudförslag om hon hade varit partiledare sedan tidigare.

fredag 23 september 2011

Nya partiordföranden Annie Lööf vill tydliggöra C-värderingarna

Centerpartiets stämma, som hålls vartannat år, har i år lockat så många som 1200 deltagare. Ungefär hälften av dessa är ombud med rösträtt. En valprocess där centermedlemmarna ute i landet engagerats ledde i dag fram till att valberedningens förslag Annie Lööf valdes till ny partiordförande. Den öppna processen har fått stort genomslag i media och lockat nya medlemmar till partiet.
En enhetlig stämma slöt upp bakom Annie Lööf. Övriga kandidater; Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt valdes till 1:a respektive 2:a vice ordförande.
En enhetlig stämma valde Annie Lööf till ny partiledare.
Foto: Sofia Härén

Först i morgon håller Annie Lööf sitt linjetal med den ideologiska inriktningen. I sitt tacktal till stämman framhåller hon det lyssnande ledarskapet och att framtiden och framgången ska skapas gemensamt. Men ett intryck på stämman är förväntan om att Annie Lööf ska profilera partiet tydligare i relation till de andra allianspartierna och vika av något från den kompromisspolitik Maud Olofsson har hyllat.

På den efterföljande presskonferensen säger Annie Lööf att hon vill fortsätta den tradition av frihetliga centerledare som funnits under 100 år, liksom en tradition av starka kvinnor som hon vill bära vidare. Hon lyfter de tre grundvärderingarna frihet, trygghet och hållbarhet.
- I det öppna idéprogramsarbetet som nu ska inledas är det viktigt att göra våra värderingar tydliga, som omsorg om varandra och gemenskap, säger hon.
Hon lyfter flera gånger att det är viktigt att politiken ger berättelser om framtiden och hon kommer inte lägga fram några sakpolitiska förslag nu på stämman.
- Det är väldigt viktigt med en stolt grundbult och stolta grundvärderingar. Vi landar ofta i verktyg och procentsatser i stället för berättelser om vart vi ska i framtiden.

Benita Eklund och Sofia Härén

torsdag 22 september 2011

Kärnkraften i fokus på Centerstämmans första dag


Maud Olofssons inledningstal på Centerpartiets stämma i Åre är en snabb resa genom hennes tio år som partiledare. Hon beskriver ett starkt parti som står fast vid sina värderingar och vinner välförtjänta segrar. Att Sverige ställde sig utanför eurosamarbetet är Centerpartiets förtjänst anser hon, liksom att det blev ett samarbete mellan de borgerliga partierna i alliansen. Maud Olofsson talar också en del om partiets miljöpolitik.
- Centerpartiet ska bli tydligare med vår gröna liberala profil, säger hon.
Hon kommer också in på kärnkraftsfrågan som aktualiserats i dag genom en artikel i Dagens Industri. Jan Björklund (FP) vill enligt tidningen att alliansens energiöverenskommelse görs om.
Bakgrunden är den skrivelse i överenskommelsen som slår fast att nya reaktorer endast får byggas på samma plats som de gamla. Det innebär i praktiken att det bara är de företag som nu äger kärnkraftverken, Eon, Fortum och Vattenfall, som får bygga nya reaktorer.
Bolaget Industrikraft som vill satsa 30 miljarder på en ny kärnkraftsanläggning har därför fått nej. Samtidigt säger Eon och Fortum att det saknas politiska förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige och statliga Vattenfall har backat i frågan.
Detta skulle enligt Dagens Industris källor varit en medveten strategi av Centerpartiet men det förnekas av Maud Olofssons tidigare statssekreterare Ola Alterå. Han skriver i en kommentar i artikeln att partierna var överens och att ”Alla uppfattade det som naturligt att inte öppna för reaktorer på nya platser”.
Maud Olofsson håller presskonferens på partistämman.
Foto: Benita Eklund

På en presskonferens på Centerstämman ger Maud Olofsson delvis en annan bild. Hon framhåller att energiöverenskommelsen vägdes på guldvåg och att hon visste vad hon gjorde när hon skrev under.
- Alla trodde att det skulle bli mer kärnkraft men det är det tredje benet som stärkts. Jag trodde det så därför gick jag med på skrivelsen om nya reaktorer, säger hon.

I alliansens överenskommelse beskrivs svensk elförsörjning med tre ben: Vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energikällor. Maud Olofsson lyfter det tredje benets tillväxt som en seger och menar att energieffektiviseringen och ökningen av förnybart i Sverige till stor del är ett resultat av Centerns krav. Hon anser att en omförhandling inte är aktuell.
-Alla har fått ge och ta. Om vi ruckar på någon del kan andra delar falla.
Hon återkommer till kompromisspolitikens fördelar och säger att det är demokratins fundament.
- Det är modigt att kompromissa, säger hon och citerar Thorbjörn Fälldin: Man kan gå igenom livet med rena händer men vad har de rena händerna uträttat här i världen.
Istället för att omförhandla tycker hon att energiöverenskommelsen borde breddas, genom att få med Socialdemokraterna nu när de inte har ett nära samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
I en kommentar i Dagens Industri säger även den blivande partiledaren Annie Lööf att energiöverenskommelsen inte kommer att omförhandlas.

Benita Eklund och Sofia Härén