torsdag 22 september 2011

Kärnkraften i fokus på Centerstämmans första dag


Maud Olofssons inledningstal på Centerpartiets stämma i Åre är en snabb resa genom hennes tio år som partiledare. Hon beskriver ett starkt parti som står fast vid sina värderingar och vinner välförtjänta segrar. Att Sverige ställde sig utanför eurosamarbetet är Centerpartiets förtjänst anser hon, liksom att det blev ett samarbete mellan de borgerliga partierna i alliansen. Maud Olofsson talar också en del om partiets miljöpolitik.
- Centerpartiet ska bli tydligare med vår gröna liberala profil, säger hon.
Hon kommer också in på kärnkraftsfrågan som aktualiserats i dag genom en artikel i Dagens Industri. Jan Björklund (FP) vill enligt tidningen att alliansens energiöverenskommelse görs om.
Bakgrunden är den skrivelse i överenskommelsen som slår fast att nya reaktorer endast får byggas på samma plats som de gamla. Det innebär i praktiken att det bara är de företag som nu äger kärnkraftverken, Eon, Fortum och Vattenfall, som får bygga nya reaktorer.
Bolaget Industrikraft som vill satsa 30 miljarder på en ny kärnkraftsanläggning har därför fått nej. Samtidigt säger Eon och Fortum att det saknas politiska förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige och statliga Vattenfall har backat i frågan.
Detta skulle enligt Dagens Industris källor varit en medveten strategi av Centerpartiet men det förnekas av Maud Olofssons tidigare statssekreterare Ola Alterå. Han skriver i en kommentar i artikeln att partierna var överens och att ”Alla uppfattade det som naturligt att inte öppna för reaktorer på nya platser”.
Maud Olofsson håller presskonferens på partistämman.
Foto: Benita Eklund

På en presskonferens på Centerstämman ger Maud Olofsson delvis en annan bild. Hon framhåller att energiöverenskommelsen vägdes på guldvåg och att hon visste vad hon gjorde när hon skrev under.
- Alla trodde att det skulle bli mer kärnkraft men det är det tredje benet som stärkts. Jag trodde det så därför gick jag med på skrivelsen om nya reaktorer, säger hon.

I alliansens överenskommelse beskrivs svensk elförsörjning med tre ben: Vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energikällor. Maud Olofsson lyfter det tredje benets tillväxt som en seger och menar att energieffektiviseringen och ökningen av förnybart i Sverige till stor del är ett resultat av Centerns krav. Hon anser att en omförhandling inte är aktuell.
-Alla har fått ge och ta. Om vi ruckar på någon del kan andra delar falla.
Hon återkommer till kompromisspolitikens fördelar och säger att det är demokratins fundament.
- Det är modigt att kompromissa, säger hon och citerar Thorbjörn Fälldin: Man kan gå igenom livet med rena händer men vad har de rena händerna uträttat här i världen.
Istället för att omförhandla tycker hon att energiöverenskommelsen borde breddas, genom att få med Socialdemokraterna nu när de inte har ett nära samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
I en kommentar i Dagens Industri säger även den blivande partiledaren Annie Lööf att energiöverenskommelsen inte kommer att omförhandlas.

Benita Eklund och Sofia Härén


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar