fredag 24 maj 2013

Arbete bortom arbetslinjens jobbfälla

Trygghet och makt över sin egen tid är viktiga argument för basinkomst när det traditionella lönearbetet har blivit en lyx och allt fler kämpar med att få ihop mat för dagen med kortvariga jobb och hjälp från ideella organisationer.

- Staterna har systematiskt tagit ifrån de här människorna deras rättigheter, de räknas inte som medborgare. Och det handlar inte bara om migranter, det kan vara du och jag i morgon, säger Guy Standing, professor i utvecklingsstudier vid London universitet och aktuell med boken ”Prekariatet – Den nya farliga klassen” som i dagarna kommer ut på svenska på Daidalos förlag.
Forskaren Guy Standing beskriver fram-
växandet av en ny global klass. 
Han är inbjuden av riksdagsledamöterna Annika Lillemets och Valter Mutt för seminariet ”Bortom arbetslinjen” på Miljöpartiets kongress.

Nedmonterad välfärd
Guy Standing berättar att framväxandet av denna nya globala underklass är en följd av det politiska skiftet som skedde på 1970- och 1980-talet, med nedmonterade socialförsäkringar och globala marknadssystem. Den består både av före detta arbetarklass, migranter och unga välutbildade som alla hamnat utanför trygghetssystemen och inte har någon chans att få fast jobb.
Han påpekar att vi i dag historiskt sett har en ovanligt korkad syn på arbete. Han skiljer på de engelska orden ”Work” och ”Labour”, kanske bäst översatt med Arbete och Jobb.
- Allt Arbete som inte är Jobb, räknas inte. Politiker talar om att de vill maximera antalet människor i Arbete, men de menar egentligen antalet människor med Jobb, säger han.
Han förklarar det med att exempelvis allt Arbete med att ta hand om sina barn eller kolonilotten inte räknas.
- Vi måste komma undan Jobbfällan, säger han. För vi vill alla Arbeta - förutom en liten minoritet, som det faktiskt är synd om - och vi vill uppleva känslan av att vi deltar i samhället.

Global förändring
Lösningen ser han i att ha en basinkomst, det som även kallas medborgarlön, för alla människor, något som har gett oväntat goda resultat i bland annat Indien, Brasilien och Namibia. Varför kan vi inte gå i den riktningen i Sverige och Storbritannien, undrar han.
Guy Standing ser att vi står inför en global förändring och att vägen framåt går via ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Han tror att prekariatet kan vara den stora grupp som leder den här förändringen. För hundra år sedan var det arbetarklassen och fackliga grupperingar, men nu kommer det vara andra grupper.
Han menar att det politiskt är de progressiva Gröna som främst kan fånga upp detta. Det gäller bara att hitta ett språk som når fram.
- De här personernas verklighet är ännu inte översatt till politisk verklighet, som domineras av äldre män som talar i plattityder, säger Guy Standing.
Generell basinkomst finns inte med i förslaget till nytt partiprogram för Miljöpartiet. Det har dock kommit in flera ändringsförslag gällande detta som kommer att tas upp under kongressen.

Läs mer om Guy Standing i kommande nummer av Miljömagasinet.


Sofia Härén och Benita Eklund
Foto: Sofia Härén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar