onsdag 4 juli 2012

Lyckotest på politikerna


Göran Hådén erbjuder en tankeställare.
Alla vill vara lyckliga men hur blir vi det? Det finns forskning på området som nyttjas dåligt och organisationen Global Happiness organization gjorde i dag ett försök att lyfta frågan i Almedalen. Jag följer Göran Hådén, kommunpolitiker för Miljöpartiet och nybliven medlem i partistyrelsen, när han utför ett lyckotest på villiga politiker.
Två tjugor delas ut till de som vill delta. Den ena för eget bruk, den andra ska spenderas på någon annan. Vilken ger mest välbefinnande?

Roligare att ge än få
Syftet är att illustrera den gamla sanningen att det är roligare att ge än att få. Göran Hådén vill att lyckoforskningen ska tas på allvar.
-Resultaten från lyckoforskningen går inte i linje med hur vi agerar i politiken och i samhället som stort. Det här borde ge en tankeställare.
Han ger några exempel på ”lyckopolitik”:
-Vi skulle kunna samhällsplanera bättre, för sociala relationer är viktigt för lyckan. Som det är i dag är det ofta långt mellan boende och arbete och pendling är det som människor upplever ger minst välbefinnande. Arbetslösa borde heller inte behöva söka jobb på annan ort redan från första dagen.
Andra saker som Göran Hådén menar är lyckobringande är att tänka långsiktigt, globalt och att värna alla levande varelser – även djuren.

Pengar att tjäna
Bortsett från att det blir trivsammare i en värld där människor är lyckliga så finns också pengar att tjäna.
-Ett enda barn som hamnar snett, bortsett från allt lidande, kostar samhället 15 miljoner under sin livstid. Vi vet också när det gäller både fysisk och psykisk ohälsa att det är bättre att jobba förebyggande. Att främja det friska så att alla kan utvecklas.

Text och foto: Benita Eklund

Mikael Trolin från Miljöpartiet ska köpa kaffe till sig själv och sedan invänta inspiration.

Gustav Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat ska köpa glass både till sig själv och den "andre".


Carl Bildt ville inte vara med i experimentet. (Foto:Simone Andersson)

1 kommentar: