söndag 15 juni 2014

Jämställdhet betyder lika lön

Gertrud Åström, Sveriges kvinnolobby, modererade en partidebatt om jämställda löner där representanter från samtliga riksdagspartier var närvarande. Publikintresset var större än den bokade salen.

Ett område som avhandlades var rätten till heltid och Gertrud Åström pekade på att just frånvaron av heltid gör att kvinnors löner på sikt blir betydligt sämre än mäns.
– Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, säger Ylva Johanson, S. Vi måste lagstifta om detta.
Hon jämförde detaljhandeln, som i hög grad har kvinnliga anställda, med byggbranschen, där många män arbetar, och pekade på orimligheten att endast den senare domineras av heltid, tryggare tjänster och högre löner.

Annie Lööf, C, ville inte lagstifta om heltid utan talade om frivillighet och vad hon och till exempel Centerpartiet som arbetsgivare kan göra för att skapa heltidsarbeten.
– Centern måste ta sitt ansvar. Vi är en stor arbetsgivare och jag ska i den utsträckning jag kan alltid erbjuda heltid. Och det gör vi. Men jag tror inte på att lagstifta.
Jonas Sjöstedt, V, tog tillfället i akt och belyste tågstrejken i Skåne, som utlöstes av att Veolia aviserade uppsägningar av 250 personer. Dessa erbjöds att söka om sina arbeten till sämre villkor.

– Det går strejkvakter på tågstationen för att företaget sparkar heltidsanställda för att ta in dem som timanställda. Så ser det ut i Reinfeldts Sverige. Ta bort visstidsanställningar och lagstifta om rätten till heltid, säger Jonas Sjöstedt, vars anförande drog stora applåder.
Åsa Romson, MP, instämde i att heltid borde vara normen, att samhället måste gå före för att etablera denna utveckling och återknöt till Ylva Johanssons resonemang om olikheterna i branscherna.
– Heltid ska vara norm, ja. Men vi tycker inte att det ska vara 40 timmars arbetsvecka.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm tryckte på rätten att kvinnor ska kunna försörja sig på sin lön. Från vänster Annie Lööv, C; Ylva Johansson, S; Jonas Sjöstedt, V; Maria Arnholm, FP; och Åsa Romson, MP.
Text och foto: Charlotte Wester

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar